Broedseizoen: rust voor kwetsbare natuur in de Kalmthoutse Heide

Terwijl de lente haar intrede maakt, ontwaakt de natuur in Grenspark Kalmthoutse Heide uit haar winterslaap. Het is druk in de natuur! Vogels bouwen hun nesten en reeën bereiden zich voor op de komst van hun kalfjes. Het bos, de heide en de vennen zijn in deze tijd een broedplaats voor nieuw leven, maar tegelijk is de natuur tijdens het broedseizoen op haar meest kwetsbaar. Daarom willen wij een beroep doen op al onze bezoekers om bewust om te gaan met dit delicate ecosysteem. Samen met de terreinbeheerders vragen we extra aandacht voor het broedseizoen in de periode van 15 maart tot en met 30 juni.

Route Ree, Mont Noir, Schaap en Duin, evenals het verbindingspad tussen die twee routes via de Kambuusduinen, blijven volledig toegankelijk. Sommige verbindingspaden (aangeduid met voetstapjes) worden tijdelijk afgesloten tijdens het broedseizoen, maar blijven open buiten deze periode.