De Vroente, Duurzaam Educatiepunt

De Vroente is een educatief centrum dat educatie en vorming rond milieu, natuur en duurzame ontwikkeling stimuleert en ondersteunt.  Het maakt ook deel uit van het bezoekerscentrum van het Grenspark Kalmthoutse Heide. Momenteel is De Vroente gesloten voor verbouwingen.

De Vroente bestaat 25 jaar en in het oorspronkelijke gebouw waren noodzakelijke herstellingen, energetische aanpassingen en een  herinrichting van de ruimtes nodig. Naast het dak en de gevel van De Vroente, Duurzaam educatiepunt, krijgen de verschillende ruimtes een andere bestemming of worden anders ingericht. De nieuwe expo zal aandacht hebben voor klimaat, natuurbetrokkenheid, ruimte en duurzame consumptie en volledig toegankelijk zijn.

Voor onderstaand aanbod kan je hier momenteel terecht:
- Wandelpad Vlinder - aangepast aan blinden en slechtzienden - is een begeleiding met een gids-ervaringsdeskundige mogelijk.
- Hogescholen (lerarenopleidingen) kunnen nog steeds terecht voor vormingen.
- De elektrische terreinrolstoel (Cadweazle) blijft beschikbaar voor wandelpad Rups.
- Groepsreservaties zijn weer mogelijk vanaf april 2024.

De Vroente, Duurzaam Educatiepunt

Putsesteenweg 129
2920 Kalmthout

Contact